ร.ต.ท.เลย แพทย์สมาน

ร.ต.ท.เรวัติ จักรผัน

ร.ต.ท.เอนก โปธาวงศ