ร.ต.ต.ธีรยุทธ ดวงสว่าง

หน.ตู้ยามท่าศาลา

 

 ด.ต.สะอาด พรมธิ

จนท.ประจำ ตู้ยามท่าศาลา