โรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ
 

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
133 ถนนแก้วนวรัฐ  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์  0-5392-1777  โทรสาร  0-5324-1177
www.mccormick.in.th 
[email protected] , [email protected] , [email protected]

โรงพยาบาลเทพปัญญา
99 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000
ขนาด 130 เตียง
โทรศัพท์ (053) 852590-9  โทรสาร (053) 852999
E-mail: [email protected]

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
316/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง
โทรศัพท์ 053-801999 โทรสาร 053-801440, 801442
www.rajavej.com
E-mail : [email protected]

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่

Bangkok Hospital Chiang Mai

88/8 Moo. 6, T. Nong Pa Khrang A. Mueang Chiang Mai, Huaykwang Chiang Mai, 50000. Thailand. Tel.: 0 5208 9888 or: 1719 (local calls only)
Fax: 0 5208 9800

 
โรงพยาบาลค่ายกาวิละเชียงใหม่
ค่ายกาวิละ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์. (053) 245-783-4