ŵ .Ѳ ح׹

ประธาน กต.ตร.

...Էѡ പ͹ѹ

ͧиҹ ...ԧ

...ʴ ҡ

ͧиҹ ...ԧ

»ժҠ á

...ԧ

พ.ต.ท.éѵ ѭ

กรรมการ ...ԧ

¸ù ѹǧ

กรรมการ ...ԧ

...ѭ ó

กรรมการ ...ԧ

...ԵԾ س

...ԧ

ҧʴʠ ѹѹ

กรรมการ ...ԧ

ҹ

กรรมการ ...ԧ

¡ӾŠ ç

กรรมการ ...ԧ

Ե ح

...ԧ

سط ѨСԨ

กรรมการ ...ԧ

ҧ ѹ  ѹ

กรรมการ ...ԧ

...ӹ Է

กรรมการ ...ԧ

..ѭҠ Ҵç

...ԧ

...˭ԧ   ҧ

Ţҹء

กรรมการ ...ԧ

...蹴ǧ դ

Ţҹء

กรรมการ ...ԧ

 

********************************************************************

 

 

บทบาทอำนาจหน้าที่ กต.ตร.
 

1.  รับแนวนโยบายพัฒนา และบริหารงานตำรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.) ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
 

2. ให้คำปรึกษา และ เสนอแนะ การปฏิบัติงาน ของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.)
 

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ และการบริหารงานตำรวจ
 

4. ตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตำรวจในสถานี ให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.)
 

5. รับคำร้องเรียนของประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ในสถานีตำรวจ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ก.ต.ช.)
ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
 

6. ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ 
 

7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.สภ. มอบหมาย
 

9. รายงานผลการปฏิบัติให้ ก.ต.ช.ทราบ ตามที่ ก.ต.ช.กำหนด
 

10. อำนาจอื่นตามที่ ก.ต.ช.มอบหมาย

 

หากท่าน!  มีข้อเสนอแนะ ปัญหา เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ สามารถปรึกษา หรือติดต่อ  กับคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.แม่ปิง ท่านใดท่านหนึ่งได้ ตามรายนาม และหมายเลขโทรศัพท์ด้านบน ซึ่งทางคณะกรรมการจะนำเรื่องราวของท่าน เข้าสู่การที่ประชุมประจำเดือน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมให้รับทราบ พร้อมพิจารณาหาวิธีดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พร้อมที่จะตอบสนองตามแนวทางที่สังคมพื้นที่ต้องการ โดยทั้งนี้ต้องอยู่ในระเบียบ และกฎหมายที่มีใช้อยู่ ทุกความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมพื้นที่เรา ในอันที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปลอดจากอาชญากรรม และมีการบริการของทางสถานีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

 

หากต้องการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งข่าวสาร โดยตรงผ่าน Web Site นี้ กรุณา กดที่นี่