สารวัตรป้องกันปราบปรามศูนย์โจรกรรมรถฯ

สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

 

พ.ต.ท.จักรินทร์ อัสดงพงพนา

สารวัตรป้องกันปราบปราม

(หัวหน้าแผนกงานป้องกันโจรกรรมรถฯ)