พ.ต.ท.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี

รอง ผกก. (ป.) สภ.แม่ปิง

พ.ต.ต.เด่นดวง ศรีคำ

สวป. สภ.แม่ปิง

ร.ต.อ.สุริยา น้อยวรรณา

รอง สวป. สภ.แม่ปิง

 

 

 

 


ร.ต.ต.อิสระพงษ์ อุดทาคำ

รอง สวป.สภ.แม่ปิง

/เจ้าหน้าที่ ชมส.สภ.แม่ปิง

 

ด.ต.โสภณวิชย์ วังแก้ว

เจ้าหน้าที่ ชมส.สภ.แม่ปิง