พ.ต.ท.ԷԪ ѹ
พนักงานสอบสวน (สบ3
)
พ.ต.ท.дɰ
พนักงานสอบสวน (สบ3
)
.ต.ท.อุทัย  คาดชะดาดำ
พนักงานสอบสวน (สบ
3)
พ.ต.ท. ᴧͧ
พนักงานสอบสวน (สบ2
)
...ͧ سٻ
พนักงานสอบสวน (สบ1
)
...дѺ
พนักงานสอบสวน (สบ1
)

ร.ต.อ.ภชพน ทะจะกัน
พนักงานสอบสวน (สบ 1
)


ร.ต.อ.ǪԪ ҭíҭักงานสอบสวน (สบ1)