พ.ต.ท.ธนัญชัย ศิริวรรณา

รอง ผกก.(สส.)สภ.แม่ปิง

ร.ต.อ.ศิริศักดิ์ จิตรหาญ

สว.สส.สภ.แม่ปิง

 

เจ้าหน้าที่ธุรการงานสืบสวน


ร.ต.ท.วิศัลย์ ถาน้อย

ร.ต.ต.นิติพัฒน จิน๊ะกาล


ด.ต.อดุลย์ ทองอ่อน


ด.ต.ธีรยุทธ มูลธิ

ด.ต.วรวุฒิ จองแค

ด.ต.หญิง ณัชชา  แสงสว่าง