...จำนงค์  โยทะสอน
 

...วราพงษ์   บูระนา
 

ด.ต.สาคร ยะคำดุก