พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริเดชอนันต์ิ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

พ.ต.ท.บัณฑิต จิตต์ภาคภูมิ

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

พ.ต.ท.บุรฉัตร ขวัญคำ

รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

พ.ต.ท.ธนัญชัย ศิริวรรณา

รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

 

แผนกงานป้องกันปราบปราม

แผนกงานอำนวยการ

แผนกงานสืบสวนสอบสวน

สารวัตรป้องกันปราบปราม (สวป.)

สารวัตรอำนวยการ (สว.อก.) สารวัตรสืบสวน (สว.สส.)
รองสารวัตรป้องกันฯ (รอง สวป.) รองสารวัตรอำนวยการ รองสารวัตรสืบสวน ( รอง สว.สส.)
สายตรวจชุดที่ 1 เจ้าหน้าที่สารบรรณ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
สายตรวจชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ ธุรการงานสืบสวน
สายตรวจชุดที่ 3 เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน  
สายตรวจชุดที่ 4 เจ้าหน้าที่พัสดุ  
ชุดมวลชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศเทคโนโลยี  
เจ้าหน้าที่สิบเวร เจ้าหน้าที่ การเงิน  
เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล POLIS
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  
ตู้ยามสันผีเสื้อ
แผนกงานด้านการสอบสวน
แผนกศูนย์ป้องกันการโจรกรรมรถฯ
ตู้ยามฟ้าฮ่าม พนักงานสอบสวน (พงส.) สารวัตรศูนย์ป้องกันการโจรกรรมรถฯ
ตู้ยามหนองป่าครั่ง

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

รองสารวัตรศูนย์ป้องกันโจรกรรมรถ
ตู้ยามเซนทรัล เฟสติวัล เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ป้องกันโจรกรรมรถ
ตู้ยามสถานีขนส่งเชียงใหม เจ้าหน้าที่ประจำวัน  
ตู้ยามเจริญเมือง เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ  
ตู้ยามหนองหอย เจ้าหน้าที่ธุรการงานสอบสวน  
ศาลเยาวชนและครอบครัว เจ้าหน้าที่เก็บรักษาของกลาง  
เจ้าหน้าที่ - พิมพ์มือ  
เจ้าหน้าที่ส่งผู้ต้องหาไปศาล
 
เจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกัน