สถาบันการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  
19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์. 0-5324-5570-5  โทรสาร 0-5324-5571
http://www.montfort.ac.th/    e-mial : [email protected]
โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลวิทยาลัย
117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ : 0-5324-2038 โทรสาร 0-5330-6415 
http://www.prc.ac.th/   e-mial : [email protected]

 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย
196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000
โทร: 053-300437-8,  053-241039, 053-244654  โทรสาร: 053-249152
http://www.dara.ac.th
e-mial : [email protected] or [email protected]
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
200 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ทร 0-5324-6166 , 0-5324-4628 โทรสาร 0-5324-7724 ต่อ103
http://www.kwc.ac.th    e-mial :

 

โรงเรียนวารีเชียงใหม่
59 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5328-5133          โทรสาร 0-5328-5251
 http://www.varee.ac.th 
 
โรงเรียนวชิรวิทย์
93/111 หมู่ 5 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 0-5385-1412-5    โทรสาร 053-851416                     
http://www.wachirawit.ac.th/  e-mial :[email protected]

 

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตรียน
19 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์
0-5324-1503   โทรสาร 0-5330-2033
 http://www.cmc.ac.th   
e-mial :
โรงเรียนจิตราวิทยา
ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่
50000
โทรศัพท์ 0-5324-2075       โทรสาร 0-5330-2649 http://school.obec.go.th/jitrawitaya/deara2.html  

 

โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ
333 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5385-0777     โทรสาร 0-5385-0888
 http://www.chiangmaiinter.ac.th/ 

e-mial :
[email protected]
โรงเรียน สารสาสน์ เชียงใหม่
ถนนเจริญเมือง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
50000
โทรศัพท์ :
053-245-868-9

 

โรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย
128 หมู่ 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-532792446,0-5380-1889-92
 โทรสาร0-5327-9246 ต่อ 225
http://www.technoasia.ac.th/


                         

โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
240 หมู่ 6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่  50300
โทรศัพท์ 0-5311-0680 , โทรสาร 0-5311-0687
www.nis.ac.th    e-mail [email protected], [email protected]

 

โรงเรียนนานาชาตินครพิงค์
13 ถนนเชตุพล  ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-532-4202       โทรสาร  0-5324-2455
http://www.cmis.ac.th     
e-mial : [email protected]
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ
ถนน.แก้วนวรัฐ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-242484,053-243969 และ 053-306512-3
http://www.payap.ac.th  
Email: [email protected]th
 

 
โรงเรียนพิงครัตน์
9 ถนนมนตรี ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5330-2856-7