ร.ต.ท.ประจักษ์ จันทิมา

รองสารวัตรอำนวยการ

สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง